Hanoi Public Transport Management Center - Hanoi bus - Hanoi map
Quan ly giao thong noi bo luon chon hncom la cong ty sửa chữa laptop hà nội uy tin hang dau viet nam

Tra cứu tuyến xe bản đồ
Thư góp ý
Hỗ trợ trực tuyến
SĐT : 1900.6836
Thăm dò ý kiến của bạn

 


 

 

 

 

- Giám đốc:          Ông Nguyễn Hoàng Hải

 

- Phó Giám đốc

 

 

  Bà Trần Thị Phương Thảo               

 

 

  Ông Thái Hồ Phương

  Ông Ngô Anh Tú

 

 

 

 

- Phòng Tổ chức Hành chính:

 

 

1. Bà Bùi Thu Thủy - Trưởng phòng

 

 

2. Ông Phạm Hồng Sơn - Phó phòng

 

 

3. Bà Nguyễn Thanh Hưng - Phó phòng

 

 

  - Phòng Tài chính Kế toán:

 

 

1. Bà Đinh Thị Hồng Sim - Trưởng phòng

 

2. Bà Trần Thị Ngọc Khanh - Phó phòng

3. Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Phòng

 

  - Phòng Kế hoạch vận hành:

 

1. Ông Phạm Đình Tiến - Trưởng phòng

 

 

2. Ông  Hoàng Đăng Hiến - Phó phòng

 

3. Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó phòng

4. Ông Chu Duy Cường - Phó phòng

 

- Phòng Kỹ thuật hạ tầng vận tải hành khách công cộng:

 

 

1. Ông Vũ Quý Kiên - Trưởng phòng

 

 

2. Dương Duy Đức - Phó phòng

 

 

 

 

3. Ông Vũ Văn Hậu - Phó phòng

 

- Phòng Quản lý vé:

 

 

1. Bà Trần Thị Vân Hương - Trưởng phòng

 

 

2. Ông Ngô Đức Linh - Phó phòng

 

 

 

 

- Phòng Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ:

1. Ông Phạm Thành Lâm - Phó phòng phụ trách

2. Bà Trần Thị Minh Khuê - Phó phòng

3. Ông Đoàn Thế Cao - Phó phòng

 

 

 

Video Clip

 

 

Đối tác dự án